Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

RSMH-bloggen: Vikten av att förstå sig själv

Caroline Nilsson skriver på RSMH-bloggen om att arbeta med sin personliga utveckling. När hon läste boken B-laget av Freddot Carlsson-Andersson fick hon lära sig saker hon inte tidigare vetat om sin diagnos. Caroline har Aspergers syndrom, som bland annat innebär att man uppfattar omvärlden mer intensivt än andra människor. Läs blogginlägget här.