Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

RSMH-bloggen: Vi talar om kemisk lobotomi

Kim söker sig till psykiatrin för att få svar på orsakerna till sin psykiska ohälsa. Det leder till två decennier av tung medicinering som gör återhämtningen mycket svårare än den borde ha varit. Vi talar om kemisk lobotomi, skriver Anna-Maria Olsson på RSMH-bloggen.

Texten har tidigare publicerats i nättidningen Vox Vigor.

Läs texten på RSMH-bloggen.