Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

RSMH-bloggen: Vad kan vi göra för att du ska må bättre?

Denna vecka skriver Fredrik Gothnier två inlägg där han delar sina tankar kring svensk psykiatri och samhälle. Den första delen publiceras måndag 3 juli och den andra fredag 7 juli. Psykiatrin borde vara en lärandeorganisation där synen på patienterna är som medmänniskor som man vill hjälpa att få det bättre, skriver han bland annat.

Läs inläggen på RSMH-bloggen.