Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

RSMH-bloggen: Tvångsvård inom psykiatrin behöver utredas

Det är dags att repressalier inom den psykiatriska vården läggs till historien. På RSMH-bloggen skriver Jimmie Trevett med anledning av debatten om tvångsvård i Svenska Dagbladet.

Läs inlägget här.