Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

RSMH-bloggen: Skapa en arena i samhället för psykisk hälsa

Jimmie Trevett sitter i en arbetsgrupp som startats av Folkhälsomyndigheten. Den ska ta fram en nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention. I veckans blogginlägg skriver han om sina förhoppningar: ”Ett förebyggande arbete lär också leda till stora ekonomiska vinster för alla parter. Därför måste även politiker ta grepp om ämnet. ”

Läs inlägget här.