Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

RSMH-bloggen: Satsa på att vården får ökad kompetens om psykisk hälsa

I ett öppet brev till sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson skriver Jimmie Trevett: Gör en nationell satsning på kompetenshöjning om psykisk hälsa hos dem som jobbar inom kroppssjukvården! Många lider många i onödan för att personalen missar tecken på psykisk ohälsa och suicidala tankar, skriver han.

Läs inlägget på RSMH-bloggen.