Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

RSMH-bloggen: Samhället är funktionshindrande, inte individerna

En del föräldrar vill inte utreda sina barn på grund av att de får en ”stämpel” för resten av livet. Men borde inte barnen få lov att vara ”super” utan att skämmas för det? Det skriver Lindha Holmqvist på RSMH-bloggen.