Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

RSMH-bloggen: RSMH bör entydigt stå för brukarerfarenheten

Hannes Qvarfordt skriver på RSMH-bloggen om den genuina och ursprungliga brukarerfarenheten, och varför den har svårt att få genomslag, både i själva vården och i debatten. Läs texten här.