Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

RSMH-bloggen: RSMH är på rätt väg att åter bli ledande inom psykisk hälsa

I sitt sista och tredje inlägg från RSMH-kongressen 2023 lyfter Jonas Andersson fram RSMH:s bredd som organisation inom psykisk hälsa. ”Vi har så mycket kunskap inom det här området och har den helhetsbild som inte många andra organisationer har och det är det som är vår styrka i samhället”, skriver han bland annat.

Läs inlägget (och Jonas tidigare inlägg från kongressen) här.

Passa även på att läsa kongressrapporten i Tidningen Revansch, som nu finns på en egen sida på nätet.

Pausdans på kongressen 2023
Pausdans på kongressen 2023. Foto: Marja Beckman