Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

RSMH-bloggen: Regeringen drar ner kraftigt på anslagen till vården

RSMH:s förbundsordförande Barbro Hejdenberg Ronsten skriver på RSMH-bloggen om regeringens budget, som redan innebär brutna vallöften: ”RSMH anser att regeringens nedskärningar ovillkorligen kommer att försämra folkhälsan och att just personer med funktionsnedsättningar och kroniska sjukdomstillstånd riskerar att drabbas särskilt svårt.” Läs inlägget här.