Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

RSMH-bloggen: Miljö och mentala besvär

Ulrika Westerberg frågar på RSMH-bloggen varför vi inte pratar mer om miljögifters inverkan på vår mentala hälsa. Läs inlägget här:

Miljö och mentala besvär