Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

RSMH-bloggen: ”Människor med psykisk ohälsa står rättslösa inför Försäkringskassan”

Hanne Qvarfordt skriver på RSMH-bloggen om att makten över besluten om sjukpenning i allt högre grad har överförts från läkarna till medicinskt okunniga handläggare vid Försäkringskassan. Läs Hannes text här.