Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

RSMH-bloggen: ”Man försöker räta ut oss, utan att förstå att vi då spricker”

Begreppet bananlinjal myntades av Joel Elinder, student på Lunds Tekniska högskola, som tyckte att det behövdes nya tankesätt inom vård och välfärd. På RSMH-bloggen skriver Maria Nilsson vad en bananlinjal är. Läs hennes inlägg här.