Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

RSMH-bloggen: Kampen med PTSD

Det borde upplysas mer om vad det innebär att ha PTSD, posttraumatiskt stressyndrom, skriver Ylva Kristina Larsson på RSMH-bloggen.

Läs inlägget här.