Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

RSMH-bloggen: Engagera fler unga för att behålla RSMH:s styrka

RSMH är idag ett starkt förbund, men medelåldern bland medlemmarna är hög. Samtidigt växer den psykiska ohälsan bland unga. Vi måste arbeta mer för att engagera yngre personer, skriver Jonas Andersson i ett debattinlägg som publiceras inför RSMH:s kongress.

Läs inlägget på RSMH-bloggen.