Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

RSMH-bloggen: Efter semestern ska jag mikronjuta mer

Lindha Holmqvist minns sina semesterveckor och skriver på RSMH-bloggen om att slitas mellan familjemedlemmar som vill göra olika saker. Hon försöker ta vara på de fina stunderna. Läs inlägget här:

Efter semestern ska jag mikronjuta mer