Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

RSMH-bloggen: Det är dags att avveckla den medicinska psykiatrin

Den medicinska psykiatrin i Sverige och större delen av världen vilar inte på vetenskaplig grund. Den styrs av helt andra intressen. Detta hävdar Hannes Qvarfordt i ett blogginlägg där han särskilt fokuserar på läkemedelsindustrins inflytande. ”Trots massiv och ökad användning av ’läkemedel’, ökar samtidigt den psykiska ohälsan, världen över”, konstaterar han bland annat.

Läs inlägget på RSMH-bloggen.