Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

RSMH-bloggen: Därför tycker jag att SIP är jättebra

SIP står för Samordnad individuell planering. I ett blogginlägg skriver Lindha Holmqvist om varför det fungerar för hennes familj. Hon skriver att hon blir varm i mammahjärtat av att skolan samarbetar med BUP och Habiliteringen. Läs inlägget på RSMH-bloggen.