Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

RSMH-bloggen: Barn behöver också vila, skriver stödpedagog Lindha Holmqvist

En skola för alla och rätten till utbildning säger våra politiker. Men att skapa detta i verkligheten är inte det lättaste, speciellt inte när skolan hela tiden hotas av besparingar. Jag skulle vilja se en mer flexibel skola, men frågan är hur vi ska nå det, skriver Lindha Holmqvist på RSMH-bloggen.

 

Läs inlägget här