Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

RSMH-bloggen: Att inte passa in – en udda pusselbit

Caroline Nilsson har Aspergers syndrom och jobbar mycket med att försöka förstå hur hon fungerar i relation till omgivningen. I veckans inlägg på RSMH-bloggen skriver hon bland annat om vad hon har lärt sig om sig själv. Läs inlägget här.