Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

RSMH-bloggen: Analog eller digital – vad föredrar du?

Veckans inlägg på RSMH-bloggen handlar om digitalt versus analogt. ”Vissa forskare hävdar att det är en väsentlig skillnad för hjärnan, när vi arbetar med handen respektive knapptryckning på skärmen – och det är jag beredd att hålla med om!” skriver Khai Chau.

Läs inlägget här.