Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

RSMH-bloggen: Allt jag önskar mig i jul är en ny kultursyn

Anna-Maria Olsson från RSMH Skåne har en önskan inför jul: En ny kultursyn. Förr kunde författare som Selma Lagerlöf och Stig Dagerman få i uppdrag att skriva texter för att påverka samhället, men idag betraktas kultur mer som nöje än som en integrerad och nödvändig del av samhället. Läs inlägget på RSMH-bloggen.