Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

RSMH-bloggen: 17 oktober – FN:s internationella dag för att utrota fattigdomen

Idag, den 17 oktober, är det FN:s internationella dag för att utrota fattigdomen. RSMH är främst en organisation för psykisk hälsa, men våra medlemmars erfarenheter är entydiga; fattigdom främjar inte psykisk hälsa utan ökar för riskerna oro, ångest och depression, skriver Jimmie Trevett på RSMH-bloggen. Läs inlägget här.