Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

RSMH blir resurs till digital tidning

Arvsfondsprojektet Vox Vigor Riks beviljades stöd av fonden i juni 2022. RSMH kommer att fungera som resurs till det 2-åriga projektet. 

Studiefrämjandet Uppsala Västmanland ska, tillsammans med personer med psykisk ohälsa, ta fram en webbaserad tidning om frågor som berör målgruppen själva, anhöriga och professionella aktörer runt målgruppen. Projektet ska vidareutveckla erfarenheterna från tidigare lokala arvsfondsprojektet Vox Vigor genom att ta fram en nätbaserad utbildning med studiecirklar och handledning i att driva en tidningsredaktion.  

Målsättningen är att skapa en rikstäckande brukarstyrd informationskanal. Efter projektet ska tidningen finansieras med ideella krafter och med intäkter från annonsering och sponsring. RSMH välkomnar initiativet för personer med psykisk ohälsa och stödjer tanken att människor med egen erfarenhet av psykisk ohälsa ges fler möjligheter att bidra till större kunskap och framväxten av ett samhälle som kan och förmår bättre i relation människor med psykisk ohälsa.  

Studieförbundet Studiefrämjandet är projektägare till det nya Vox Vigor-projektet, precis som de var till dess lokala föregångare i Uppsala. RSMH fungerar som en resurs till Vox Vigor inom ramen för det 2-åriga projektet, precis som flera andra organisationer inom området psykisk hälsa. Att vi under två år medverkar i samma projekt som Studiefrämjandet påverkar inte vårt långvariga och omfattande samarbete med studieförbundet ABF, där vi sedan länge är medlemmar. Vi uppmanar även framgent alla föreningar i RSMH att samarbeta och långsiktigt samplanera med ABF så mycket det bara går. RSMH ser heller ingen direkt konflikt med sina egna digitala initiativ utan tänker att det här finns plats för betydligt fler att göra betydligt mer för människor med psykisk ohälsa i Sverige. 

Läs mer:

Vox Vigors hemsida

Vox Vigors Facebooksida

Arvsfondens hemsida

 

Foto: Pixabay