Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

”RSMH: Behövs en annan sorts boende till den här gruppen”

Efter larm från anställda på ett LSS-boende till politikerna i socialnämnden om att flera personer med psykisk dåligt mående och missbruk flyttat in, uttalar sig RSMH:s förbundsordförande i P4 Gotland om vilken slags boende som borde finnas för den här gruppen.

Barbro Hejdenberg Ronsten menar att ett LSS boende inte funkar för att hjälpa personer med psykisk dåligt mående, alkohol- och drogmissbruk.
– Det behövs ett annat sorts boende med separat ingång, ljudisolerade bostäder och en annan typ av omsorg.

Hon fortsätter med att säga att det borde finnas möjlighet att få stöd och service dygnet runt. Men det finns inte ett sådant boende på Gotland idag.

Hör hela inslaget här