RSMH aktiv i Almedalen

RSMH aktiv i Almedalen

Under Almedalsveckan deltar RSMH i sex seminarier, till exempel om barns och ungas rättigheter vid tvångsvård och vikten av att personer med psykisk ohälsa bidrar till att förbättra vård och behandling. Här kan du läsa mer.

Hur kan vi nå en jämlik psykisk och fysisk hälsa för alla i dag?
Dag: 3/7 2017 15:00 – 15:30

Plats: Skeppsbron, H113, vid Funktionsrätt Sveriges tält

Psykisk ohälsa ökar mest av alla sjukdomar och drabbade människor riskerar att dö 15–20 år i förtid. Hur ska kommissionen uppnå jämlik hälsa för alla?

Medverkande: Ing-Marie Wieselgren, ledamot i kommissionen för Jämlik hälsa och projektchef SKL, SKL- Uppdrag psykisk hälsa och Jimmie Trevett, förbundsordförande, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa RSMH

Hur kan barns och ungas rättigheter stärkas vid tvångsvård och frihetsberövande?
Dag: 3/7 2017 16:00 – 16:30

Plats: Skeppsbron, H113, vid Funktionsrätt Sveriges tält

Utifrån tilläggsdirektivet till regeringens uppdrag om minskat tvång för barn och unga inom psykiatrin – lever Sverige upp till Barnkonventionen?

Medverkande:

Anna Quarnström, Jurist, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa- RSMH i samarbete med Civil Rights Defenders

Nora Mlik, Kommunikatör, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa RSMH
Patientlagen – lag utan genomslag?

Dag: 5/7 2017 15:30 – 15:50

Plats: Cramérgatan, H303

Patientlagen, i kraft 2015, skulle stärka patientens ställning inom vården men hur ser det ut idag? Vi riktar särskilt fokus på psykiatrin och tvångsvården där patientens rättigheter är starkt skyddade av internationella konventioner men frågar oss om samma patienter även är skyddade av svensk rätt? Har patienternas rättigheter stärkts sedan Patientlagen infördes i januari 2015?

Medverkande:

Anna Quarnström, Människorättsjurist, RSMH

Kajsa Westling, Utredare, Myndigheten för vårdanalys

Annika Jyrwall Åkerberg, Människorättsjurist, Civil Rights Defenders

 

Brukarrevision – ett verktyg för en bättre psykiatri?

Dag: 6/7 2017 09:00 – 10:00

Plats: Kinbergs plats 8, Psykisk Hälsa-huset

Arrangör: Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Många har åsikter om på den psykiatriska vården, det gäller såväl tillgänglighet, bemötande som kvalitet. Vi lyfter fram erfarenheter av att använda s.k. brukarrevisorer, dvs. fristående person utanför verksamheten, som granskar den för att se vilka förbättringar som behövs. Hur fungerar det?

Medverkande:

Isabella Canow, Projektledare, NSPH

Fredrik Gothnier, Brukarrevisor, RSMH Brukarrevisionsprojektet
På liv och död – hur motverka suicid hos ensamkommande?
Dag: 6/7 2017 10:15 – 11:45

Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3, Sal E30
På liv och död – hur motverka suicid hos ensamkommande?

Arrangör: RSMH – Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, SEF – Sveriges Ensamkommandes Förening, Migrationsverket

Många ensamkommande mår, i väntan på beslut om uppehållstillstånd, psykiskt dåligt och känner en kraftig oro under den pågående asylprocessen. På boendena är man inte alltid medveten om deras svåra situation, varför de mår dåligt och i vissa fall inte vill gå i skolan. Seminariet sätter fokus på de ensamkommandes svåra situation samt på självmord, självmordsförsök och självskadebeteende som är vanligt förekommande i gruppen.

Medverkande:

Darko Culibrk, Projektledare, RSMH

Mujtaba Attai, Teamledare, SEF – Sveriges Ensamkommandes Förening

Eva Thyselius, Processledare, Migrationsverket

Maj Fagerlund, Jurist, Barnombudsmannen
Dag: 6/7 13.15-14.15

Framtidens psykiatri – förbättringsbehov och visioner

Vi behöver en psykiatri som präglas av patientfokus, delaktighet och inflytande för vårdtagare och anhöriga. Andra honnörsord som ofta används är jämlikhet, flexibilitet, och tillgänglighet. I detta seminarium lyfter vi fram hur vården kan förbättras, forskningen tas till vara och brukarinflytandet öka.

Medverkande:

Jimmie Trevett, ordförande RSMH

Ullakarin Nyberg, Svenska Psykiatriska föreningen

Anders Åkesson, regionråd Region Skåne

Monica Selin, ordförande Psykiatriberedning, Kd, Västra Götaland

Lars Ohly, ordförande Funktionsrätt Sverige

Anki Sandberg, ordförande NSPH (moderator)