Rörelser i tiden – slutbetänkande om den statliga folkrörelsepolitiken i framtiden (SOU 2007:66)

Remissvar på Rörelser i tiden – slutbetänkande om den statliga folkrörelsepolitiken i framtiden.Läs yttrande