Rörelser i tiden – slutbetänkande om den statliga folkrörelsepolitiken i framtiden (SOU 2007:66)

Rörelser i tiden – slutbetänkande om den statliga folkrörelsepolitiken i framtiden. Läs yttrande