Revansch #1 2018

Tema: #metoo

Av alla grupper i samhället tycks kvinnor med psykisk ohälsa vara den grupp som är mest utsatt för våld och sexuella övergrepp. Men det märktes inte i metoo-uppropen som svepte över världen under hösten och vintern 2017.

Därför handlar detta nummer om just #metoo med utgångspunkt i kvinnor med psykisk ohälsa som har utsatts för sexuellt våld. Vi får bland annat läsa vittnesmål om övergrepp, om att det ofta saknas rutiner för att minimera sexövergrepp inom den psykiatriska slutenvården, och även om behovet av specialistkompetens inom rättssystemet när det gäller trauma och psykisk funktionsnedsättning.

Forskaren Anita Bengtsson Tops intervjuas om sina studier, varav en är med 1 382 kvinnor inom den psykiatriska öppen- och slutenvården. Den visar att så mycket som 70 procent av dessa har varit utsatta för våld, sexuella övergrepp och/eller ekonomiskt utnyttjande, vilket är en större andel än kvinnor överlag utsätts för.

Vi får också möta Paulina Tarabczynska som berättar om sexuella övergrepp och sex som självskadebeteende, och hur hen till slut, efter en lång och invecklad process, blev av med alla skamkänslor, insåg att hen inte hade någon skuld i det som hade inträffat och kunde därmed börja få ett bra liv.

För den som vill fördjupa sig ännu mer i ämnet går det att på denna länk läsa fler vittnesmål som Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH, samlat in tillsammans med Radio Totalnormal. Några av dessa sändes även Radio Totalnormals program från 8 februari 2018, som går att lyssna på här.

Trevlig läsning!

/Anna Langseth

Chefredaktör för Revansch

PS. I vanliga fall brukar vi inte lägga ut hela tidningen med en gång, men i och med att det är valår så gör vi det med årets första nummer. Klicka på omslaget så får du upp tidningen som PDF!