Revansch# 3-2017

Tema: Kultur

Det finns en väldig slumrande kraft i kulturen, en möjlighet att ändra människors liv och sätta

känslor i rörelse. Den ställer de mest djupgående frågorna om existensen och meningen med tillvaron. Så varför skulle den inte också kunna användas för att läka psykisk hälsa? I Revansch nr 3, som är ett dubbelnummer, så täcker vi in många olika aspekter av hur kulturen kan fungera läkande.

Läs bland annat om körsång för att minska stressen, läsning som alternativ till medicin, att dansa zumba och charleston för att minska ångesten. Vi intervjuar också några skapande RSMH-medlemmar liksom besöker Sveriges kanske längsta konstverk i kulvertarna under Beckomberga.

Omslagsperson är serietecknaren Nina Hemmingsson som berättar om sin ångest och om att man måste var stark i mötet med vården. Vi skriver också om RSMH:s första lokalförening, om hur psykisk ohälsa skildras i skräckfilm och om ett omskakande nummer av den klassiska Pockettidningen R.

God läsning!

Magnus Säll, vikarierande chefredaktör för Revansch