Revansch #5 2016

Tema: RSMH 50 år!

Riksförbundet för Social och Mental Hälsa fyller 50 år 2017 och vi tjuvstartar med ett jubileumsnummer redan nu.

Vi har gjort nedslag i den dramatiska historien som omfattar ett halvsekel av socialpolitiskt engagemang och enträget arbete. Från starten på ett möte i Medborgarhuset i Stockholm 28 januari 1967 och fram till idag. RSMH är ett av få så kallade R-förbund som fortfarande är verksamma, och kallas av docent Alain Topor i en intervju för ”en medborgarrättsrörelse”.

Läs bland annat om mentalsjukhusens nedläggning, protesterna från grannarna när RSMH startade eget behandlingshem, genusarbetet både utom och inom organisationen. Även det viktiga, vardagliga arbetet i alla lokalföreningar med kamratstöd och självhjälpsgrupper lyfts fram.

I övrigt i tidningen, ett extra tjockt dubbelnummer: Stor intervju med Youtube-stjärnan Therése Lindgren. Mansideal hinder för att söka hjälp för psykisk ohälsa. Tecknaren som skapade Pippi. RSMH-föreningen i Karlstad som växte explosionsartat. Plus bokutlottning, nyheter, ledare, korsord, kulturtips med mera.

God läsning!

Magnus Säll, vikarierande chefredaktör för Revansch