Annonspriser

I priset ingår även publicering som PDF på rsmh.se cirka två månader efter utgivningsdatum. Alla annonser är i fyrfärgstryck.

  • Endast logga: 1 000 kr
  • 1/8 sida, 89 x 56 mm: 2 500 kr
  • 1/4 sida, liggande 184 x 56 mm eller stående 89 x 118 mm: 3 900 kr
  • Halvsida, liggande 184 x 118 mm eller stående 89 x 242 mm: 6 900 kr
  • Helsida 184 x 242 mm: 10 000 kr  hel sista sida: 12 500 kr

Priserna gäller tryckfärdig annons. Rabatt ges på 20 % vid annonsering i alla nummer under ett helt år.

Till priserna tillkommer inte moms, eftersom tidningen hör till en ideell organisation och därmed är momsbefriad.