Revansch deltar på bokmässan i Göteborg

Revansch deltar på bokmässan i Göteborg

Kom på samtal på bokmässan i Göteborg med RSMH:s organisationstidning Revansch! Vi anordnar två samtal, ett på fredagen 29/9 om RSMH:s 50 – åriga historia, och ett på lördagen 30/9 om att trappa ned på psykofarmaka. Välkomna!

Plats: Bokmässan, Mässans Gata 10, Göteborg

Kulturtidskriftsmontern Plats: B02:41

 

Fredag 29/9 kl 16-16.20

Från mentalsjukhus till självvald inläggning

För 50 år sedan startade en revolutionär rörelse på ett av Sveriges mentalsjukhus. Läkare, patienter och mentalskötare slog sig samman och krävde att patienterna inom psykvården skulle behandlas väl och ha lika rättigheter som alla andra. Vad har hänt sedan dess och vad finns kvar av rörelsen idag? Diskussionen utgår från ett temanummer av tidningen Revansch, som ges ut av Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH.

Medverkande: Jimmie Trevett, ordförande i Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH, och Anna Fredriksson, Chefredaktör Social Politik.

 

Lördag 30/9 kl 10-10.20

Kan alla sluta med psykofarmaka?

Biverkningar gör att många överväger att sluta med psykiatriska läkemedel och vissa mår riktigt bra av det. Men är det bra för alla att bli helt medicinfria? Diskussionen utgår från ett temanummer av tidningen Revansch, som ges ut av Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH.

Medverkande: Jimmie Trevett, RSMH:s förbundsordförande och Anna Fredriksson, Chefredaktör Social Politik.