Vårdval i Sverige(SOU2008:37), delbetänkande av utredningen om patientens rätt.

Remissyttrande över Vårdval i Sverige, delbetänkande avutredningen om patientens rätt. Läs yttrande