Hälsoekonomiska bedömningar av medicintekniska produkter – slutrapport avsedd att rapporteras till regeringen den 17 december 2014.

Remissyttrande över utkast Hälsoekonomiska bedömningar av medicintekniska produkter – slutrapport avsedd att rapporteras till regeringen den 17 december 2014.  RSMH menar att hälsoekonomiska utvärderingar enligt den modell som Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, förespråkar idag inte duger som beslutsunderlag för vad som faktiskt är hälsoekonomiskt. Därför avråder vi från att TLV ges ett permanent utökat uppdrag inom området medicinteknik. Läs yttrande