”Socialstyrelsens föreskrifter om informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården”.

Remissyttrande över remiss ”Socialstyrelsens föreskrifter om informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården”. Läs yttrande