”Uppdaterade högkostnadsskydd – öppen hälso- och sjukvård samt läkemedel (Ds 2011:23)”

RSMH:s yttrande över departementspromemorian Uppdaterade högkostnadsskydd – öppen hälso- och sjukvård samt läkemedel (Ds 2011:23). Läs yttrande