Den nationella psykiatrisamordnarens betänkanden Ambition och ansvar – Nationell strategi för utveckling av samhällets insatser till personer med psykiska sjukdomar och funktionshinder (SOU 2006:100) samt Vård och stöd till psykiskt störda lagöverträdare (SOU 2006:91)

Remissyttrande över den nationella psykiatrisamordnarens betänkanden Ambition och ansvar – Nationell strategi för utveckling av samhällets insatser till personer med psykiska sjukdomar och funktionshinder samt Vård och stöd till psykiskt störda lagöverträdare. Läs yttrande