”Längre liv, längre arbetsliv – Förutsättningar och hinder för äldre att arbeta längre” (SOU 2012:28)

Remissyttrande över delbetänkandet ”Längre liv, längre arbetsliv – Förutsättningar och hinder för äldre att arbeta längre” (SOU 2012:28). Läs yttrande