Remissförslag till Nationella Riktlinjer – Schizofreni & Schizofreniliknande tillstånd

RSMH:s yttrande över Remissversion av Socialstyrelsens förslag till Nationella riktlinjer, Vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd, Stöd för styrning och ledning, Remissversion. Läs mer