Förslag till föreskrifter om utfärdande av intyg i hälso- och sjukvården

RSMH:s yttrande över Remissversion av förslag till Socialstyrelsens föreskrifter om utfärdande av intyg i hälso- och sjukvården. Läs mer