Regeringens förslag om att ge ansvaret för handräckning till kriminalvården

RSMH:s uttalande om regeringens förslag om att ge ansvar för handräckning till kriminalvården.

Mer information i PDF-filen.

I slutet kommer även en hänvisning till 1969 från RSMH-arkivet, vilket visar att historien inte alltid går i rätt riktning…