Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

”Regeringen bör tillsätta en kommission för hjälpmedel”

Tyngdtäcken & andra hjälpmedel kan vara avgörande för återhämtningen från psykisk ohälsa. Nu behövs ett tydligt ledarskap på nationell nivå gällande hjälpmedel skriver Barbro Hejdenberg Ronsten, RSMH:s förbundsordförande, i en debattartikel i Dagens Medicin tillsammans med bland andra Sveriges Arbetsterapeuter.

Hjälpmedel i det dagliga livet är en insats enligt hälso- och sjukvårdslagen och förskrivs av legitimerade professionsutövare, vanligen en arbetsterapeut. Ett hjälpmedel är alltid att betrakta som en del i en habilitering, rehabilitering, vård eller behandling och kan därmed inte särskiljas från andra insatser inom hälso- och sjukvårdens område. Utvecklingen går åt fel håll och är varken förenlig med hälso- och sjukvårdslagen eller funktionshinders​politikens mål. Det är inte rimligt att en persons ekonomi eller bostadsort ska avgöra tillgången.

Ett oroande exempel är den abonnemangsavgift på hjälpmedel som Region Örebro nyligen beslutat att införa. Modellen innebär att individens kostnader ökar. Det kommer att slå hårt mot personer som redan tidigare har en utsatt ekonomisk situation. Risken finns att individuellt utprovade hjälpmedel blir för dyra och väljs bort. En konsekvens av det blir att personen inte fullt ut kan vara en del av samhället – i vardagen, i skolan eller på arbetet. Det riskerar att medföra ökade kostnader för såväl socialförsäkringen som för hälso- och sjukvård och omsorg i både regioner och kommuner.

Ojämlikheten gällande sortiment, riktlinjer och avgifter fortsätter att öka, trots att hjälpmedelsutredningen lämnade sitt slutbetänkande år 2017 . Det är hög tid att regeringen tar ansvar för en nationell reglering av svensk hjälpmedelsförsörjning.

Läs hela artikeln här.

RSMH:s arbetar för att villkoren för personer med psykisk ohälsa ska förbättras, läs mer om detta här.

Läs fler debattartiklar här.

Foto: Emma Larsson, Cura