Rätt information på rätt plats och i rätt tid

Yttrande över utredning om rätt information i vård och omsorgs betänkande Rätt information på rätt plats och i rätt tid (SOU 2014:23). Läs yttrande