Rapport om boendestöd

Rapport om boendestöd

Nätverket Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH, där RSMH ingår, har inom ramen för sitt kvalitetsprojekt bett forskare att undersöka hur brukarna upplever sitt boendestöd. Här kan ni läsa hela rapporten. Se länk