Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

Radio Galen: vad kan distrikten göra för föreningarna?

Utifrån exemplet Region Skåne samtalar Jimmie Trevett och Jonas Bredford med Stefan Wallerek ordförande i RSMH Skåne om vad distrikten kan göra för föreningarna.

RSMH Skåne har sökt aktivitetsbidrag via region Skåne och försöker att jobba mer utåtriktat med lokalföreningarna. Det gör distriktet bland annat genom att anordna läger där olika lokalföreningar möts. Stefan Wallerek vill se ännu mer utbyten, att de träffar och lär känna varandra och får mer inblick i vilka frågor respektive lokalförening tycker är viktiga.
– Jag tror att vi måste intensifiera arbetet med att få med föreningarna på alla möjliga sätt, säger Stefan Wallerek.

Inom påverkans och opinionsarbetet driver distriktet frågor om kamratstöd, återhämtning och försöker att flytta fram positionerna gällande brukarmedverkan. Men han ser också att lokalföreningarna behöver mer stöd och resurser för att hinna följa med i opinionen och påverka.

Stefan Wallerek ser att den största styrkan i lokalföreningarna är kamratstödet och sammanhållningen, att man finns där för varandra. Svårigheterna i lokalföreningarna kan vara att hantera styrelsearbetet såsom bokföring och kassörsrollen.

Lyssna på podden här