Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

Radio Galen: Samtal om självmordsförsök, missbruk och återhämtning

I detta program pratar Jimmie och Jonas med Samuel Lundholm som har egen erfarenhet av suicidförsök. Samuel har också erfarenhet av missbruk av bland annat spel. Idag är han återhämtad och arbetar som skötare inom psykiatrin. Missa inte detta viktiga samtal om psykisk ohälsa och missbruk och vägen till ett fungerande liv.

Du kan lyssna på hela avsnittet och tidigare avsnitt här.