Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

Radio Galen: samtal med RSMH:s lokalförening i Säter

Jimmie Trevett och Jonas Bredford från Radio Galen och RSMH Lund intervjuar Anette Kruse om det viktiga arbete som görs av RSMH:s lokalförening i Säter.

I Säter har RSMH:s lokalförening en bred och gedigen verksamhet. Hör ombudsman Anette Kruse berätta om matlagningskurser, yoga och studiecirklar i datakunskap.

Du som lyssnar får också reda på mer om hur lokalföreningen i Säter bedriver påverkansarbete tillsammans med andra organisationer i region Dalarna inom ramen för Dalarnas nätverk för psykisk hälsa.