Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

Radio Galen: Samtal med Mats Ewertzon forskare i anhörigfrågor

I detta avsnitt pratar Jonas och Jimmie med Mats Ewertzon och anhörigfrågor. Mats forskar om anhöriga till personer med psykisk ohälsa och deras upplevelse av mötet med vården.

Mats har gjort flera studier som vittnar om att många anhöriga inte tycker att de får ett gott bemötande. Många gånger finns inga mål för vården om att samverka med vården. Något som visat sig vara viktigt för vårdgivare möter anhöriga.

Lyssna på avsnittet här