Stöd vårt arbete!

I mer än 50 år har Riksförbundet för Social och Mental Hälsa motarbetat fördomar och stöttat våra medlemmar till ett värdigt liv.

När du blir medlem hjälper du oss att ta en större plats i debatten och vår chans att påverka blir därmed också större. Ditt medlemskap hjälper oss att hjälpa! Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma!

Aktuellt

Radio Galen: RSMH på gång med nya reformkrav

Jimmie Trevett och Jonas Bredford från Radio Galen och RSMH Lund samtalar med Elin Engström som är intressepolitisk sekreterare på RSMH.

Elin Engström berättar om ett spännande politiskt arbete som pågår inom RSMH. Förbundet håller på att ta fram flera förslag till politiska reformer.

Frågor i det kommande reformprogrammet är bland annat rätten till basinkomst och meningsfull sysselsättning, brukarmakt på riktigt och vikten av att vård under samma tak på det sätt som finns i Stöttecenter i Hässleholm och i den tidigare Södertäljemodellen.

Dokumentet ”RSMH: Reform 2.0 – för psykisk och social hälsa” tas upp på nästa förbundsstyrelsemöte den 22 oktober.